STIMUCARE, ALL-ROUND BEDRIJFSKUNDIG ADVIESBUREAU IN HET PUBLIEKE DOMEIN

StimuCare, all-round bedrijfskundig adviesbureau in het publieke domein

Wij ondersteunen gemeenten, welzijns- en zorginstellingen, vastgoedpartijen en startende zorgondernemers met het realiseren van hun strategie en doelstellingen.

Onze partners hebben een ruime ervaring in de lijn binnen zorg, welzijn en gemeenten. Vanuit die praktische ervaring zijn zij/wij in staat om visies en idee├źn ook daadwerkelijk te vertalen naar een werkbare praktijk.

Innovatie & Bedrijfsvoering

Van idee tot en met de realisatie, gestructureerd en begrijpelijk aan de hand van het Business Model Canvas en het Strategie Implementatiemodel.

Governance & Kwaliteit

De basis van uw organisatie moet gewoon goed georganiseerd zijn. In lijn met geldende wet- en regelgeving en objectief toetsbaar. Wilt u weten waar uw organisatie staat of snel aan de slag?

Zorginkoop

Zorgondernemers en/of zorginstellingen begeleiden wij bij het inkooptraject zorg (zorginkoop), indien gewenst kunnen wij ook het volledige traject voor u verzorgen.

Overname Vastgoed

StimuCare verzorgt de overname of bedrijfsoverdracht van uw zorgbedrijf. Vanuit onze expertise op het gebied van finance, business development, marketing en vastgoed stellen we de juiste verkoopstrategie samen.

Backoffice & Bedrijfsvoering

Onder de naam CareOffice helpen we kleinschalige en startende zorgaanbieders met het opzetten en desgewenst uitvoeren van backoffice activiteiten.

Voorbeeld case: Verkoop Zorgbedrijf + vastgoed

Onze relatie bereikte de pensioengerechtigde leeftijd en wilde graag een vloeiende overgang van zowel het zorgbedrijf alsmede het zorgvastgoed. Zowel de exploitatie BV als ook het vastgoed kenden een gezonde exploitatie. Het vastgoed had als ontwikkeling een extra potentie.

In gezamenlijkheid met Adviesbureau de Rijk en CareStone maakten we een integrale verkoopstrategie voor de verkoop van zowel de exploitatie BV als het vastgoed. Vanuit de verkoopstrategie is eerst gekozen om de bedrijfsopvolging van de exploitatie BV te realiseren en daarna een belegger te vinden voor het vastgoed. Uiteindelijk is een belegger gevonden die naast het vastgoed tevens bereid was mee te investeren met de zorgondernemer.

Voorbeeld case: Businessplan nieuwe poot aan bestaande zorgorganisatie 

Een bestaande thuiszorgorganisatie had de wens om op het gebied van ouderzorg een kleinschalige instelling te starten. Samen met Adviesbureau de Rijk hebben we ons een dag teruggetrokken in een lommerrijke omgeving en zijn in twee dagdelen de contouren van de businesscase opgesteld. We hebben dat gedaan op basis van het businessmodel canvas en de conceptpiramide. Hierdoor werd het mogelijk om vrij snel van een abstract idee, naar concrete samenhang tussen alle relevante bedrijfsonderdelen te komen tot een praktisch plan met concrete actiepunten en een realistische begroting.

Een deel van onze klanten, onze ambassadeurs!

 • NaomiThuis
 • Zorg-Los
 • TopZorg Geldrop
 • Steun en Toeverlaat
 • Meer in Zorg
 • Zorg uit handen
 • Unieke Thuiszorg
 • Parel Zorg Midden-Brabant
 • Compartijn
 • Vanboeijen
 • Gemeente Oldambt
 • CareStone