Innovatie

INNOVATIE & BUSINESS MODELLEN

Een snel veranderende zorg- en welzijnsmarkt vereist dat aanbieders steeds sneller hun strategie herijken en aanpassen. Met onze geheel eigen werkwijze begeleiden we bestaande en nieuwe toetreders in de markt bij het juist op elkaar afstemmen van de strategie en implementatiesnelheid.

BUSINESS MODEL CANVAS

Het Business Model Canvas is een internationaal gebruikte methodiek om het fundament van en organisatie of concept op een gedegen wijze vast te leggen. Wij hebben dit model aangevuld om de randvoorwaarden en haalbaarheid van een idee inzichtelijk te maken. Op deze fundamentele basis wordt vervolgens een organisatie of concept uitgewerkt.

bmc

CONCEPT & FORMULE PIRAMIDE

De stap van theorie naar praktijk. Hier leveren wij onze absolute meerwaarde. De Concept Piramide is een door StimuCare ontwikkeld model dat naadloos aansluit op het Business Model Canvas. Op basis van dit model geven wij inhoud en vorm aan uw idee, concept of organisatie. Op elk deelgebied hebben wij de praktische kennis, kunde en ervaring in huis. Kennis die we tijdens de realisatie overdragen aan uw medewerkers. Maar ook na de realisatie kunnen wij een rol blijven vervullen in de dagelijkse operatie van uw organisatie of concept.

piramide