Bedrijfsvoering

BEDRIJFSVOERING & INFORMATIEVOORZIENING

De bedrijfsvoering in de zorg, welzijn, en binnen gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden, is met de komst van de decentralisaties complexer dan ooit tevoren. Doen we de goede dingen? Doen we die dingen dan ook goed? Om het primaire proces optimaal te ondersteunen dient de bedrijfsvoering optimaal aan te sluiten bij de organisatiestrategie, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

OPTIMALE BEDRIJFSVOERING

Weten wat uw organisatie doet, hoe uw organisatie dat doet en continu de vraag stellen of dit wel écht in lijn is met de organisatiestrategie. Personeel, (zorg)inkoop, organisatie, financiën, automatisering, communicatie en huisvesting, allen moeten in het teken staan om de klant zo efficiënt en effectief mogelijk te bedienen.

Lean methodiek
Met grote regelmaat ondersteunen wij onze opdrachtgevers, groot en klein, op deze terreinen bij het inrichten of optimaliseren van hun processen.Hiervoor gebruiken wij de Lean methodiek. Deze mensgerichte en beproefde wijze om continu verbeteren in het DNA van organisaties te verankeren legt een stevig en blijvend fundament bij opdrachtgevers waar zij, ook na onze opdracht, veel profijt van hebben.

INFORMATIEVOORZIENING

Informatievoorziening is een zeer breed taakveld. Van informatiearchitectuur tot en met de inrichting en gebruikersondersteuning van applicaties, allemaal terreinen waarop wij bij zorg-, welzijns- en gemeentelijke instellingen actief zijn. Maar momenteel voert de implementatie van het berichtenverkeer de boventoon.

Het gebruik gaan maken van het berichtenverkeer (iWMO, iJW) betekent niet alleen een wijziging op het gebied van systemen, maar ook een wijziging in (administratieve) werkprocessen binnen gemeenten en zorgaanbieders.

Hoe gaan we dit op een gestructureerde wijze implementeren? Welke werkprocessen moeten worden aangepast? Hoe realiseren we nu uiteindelijk de administratieve lastenverlichting? Wij ondersteunen momenteel zowel zorg- en welzijnsorganisaties met de implementatie van het berichtenverkeer, als ook gemeenten.