Het team

Partners en adviseurs

Bekijk het cv van de partners en adviseurs

Bekijk de uitgebreide CV's op LinkedIn

PARTNER / ADVISEUR
StimuCare
januari 2013 – heden

MANAGER INTERNE DIENSTEN
Baalderborg Groep
 – 

CONTROLLER / ADJUCT DIRECTEUR
Zorgcentrum Avondlicht
 – 

FINANCIEEL CONTROLLER
Scheffer Groep
 – 

FINANCIEEL CONTROLLER
Mokobouw
 – 

PARTNER / ADVISEUR
StimuCare
augustus 2016 – heden

ADVISEUR (PARTTIME)
Fivente, Nieuw Hollands wonen (projectontwikkelaar)
Initiatief voor innovatief wonen en zorg voor ouderen en jongeren en uitwerken business-case
2015 – heden

DIRECTEUR ZORG (a.i.)
Nieuw Griffesteyn, Blaricum, ouderenzorg
Eindverantwoordelijk voor het herplaatsen van bewoners voor faillissement (aanvraag op 01-12-2015)
2015

DIRECTEUR (a.i.)
Boarnsterhimstate, Aldeboarn; kleinschalige ouderenzorg
· Volledige verantwoordelijkheid voor de locatie met hands on inzet
· Interne organisatie naar wettelijke kaders Veilige zorg gebracht
· Overleg met o.a gemeentes, zorgkantoor
2015

HOOFD ZORG EN WELZIJN (a.i.)
Zonnehuisgroep Noord, locatie Delfzijl (VV&T)
· Integraal management
· Locatie met gesloten afdeling en ‘verzorgingshuis’ (170 bewoners, 50 fte)
2014 – 2015

REGIODIRECTEUR (a.i.)
Allerzorg, Woerden; thuiszorg
· Integrale verantwoordelijkheid voor 100 cliënten en 12 fte
2013

TIJDELIJK COÖRDINATOR ZORG
Noorderbreedte, locatie Erasmus Hiem (VV&T)
· Praktisch ondersteuning van de locatiemanager bij het realiseren van de adviezen vanuit het Inspectierapport, n.a.v een Inspectiebezoek in mei 2013 (verscherpt toezicht)
· Medewerkers direct coachen bij het methodisch werken, onder andere correct gebruik van Zorgleefplannen
· Vervolgens een aanzet geven voor cultuurverandering en kwaliteitsverbetering binnen deze locatie
2013 – 2014

INTERIM-MANAGER
Van NeynselGroep, locatie Vught (PG ouderenzorg)
· Verbeteren kwaliteit door methodisch werken met Zorgleefplannen
· Zorgdragen voor bestendiging locatie (kwaliteit, formatie, financieel)
· Maandelijkse rapportage aan Inspectie om verscherpt toezicht te voorkomen en afstemming met locatiemanagement en directie.
2012

INTERIM-MANAGER
De Trans, locatie Rolde (VG-zorg)
· Vervanging zorgmanager; integraal leidinggeven aan 63 FTE
· Locatie met 6 woningen; 72 cliënten met meervoudig complexe zorgvragen. Door o.a. agressief gedrag van sommige bewoners was bijzondere begeleiding vereist.
2008

INTEGRAAL ZORGMANAGER
Zorgcentrum Avondlicht, Dedemsvaart
· Verantwoordelijk voor de totale zorgsector
· Indirecte aansturing van 75 fte, budget van 4,5 miljoen
· Lid van het management team en mede-verantwoordelijk voor het strategisch beleid
· Implementatie zorgleefplannen, AO/IC en capaciteitsplanning
· Bevordering samenwerking met eerstelijnszorg ( huisartsen, apotheek, verpleeghuisartsen, fysiotherapie)
2003 – 2008 (in loondienst)

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE
Twenteborg Ziekenhuis te Almelo
Martini Ziekenhuis, Groningen
1990 – 2003 (in loondienst)

ADVISEUR
StimuCare

2017

CONNECTING HANDS
Behandelaar en het intensief begeleiden van cliënten met een psychiatrische stoornis. Coaching van teams en individuele collega’s.

2016

FILICARE
Behandelaar / Adjunct-directeur. Het begeleiden van het faillissement.

2013

PROMENS CARE
Locatiehoofd Wonen, 3 locaties wonen ouderinitiatieven. Integraal verantwoordelijk voor de locaties. VG

2007

LENTIS / LINIS
In de loop van de jaren, Manager algemene Zaken van meerdere afdelingen; samen met collega inhoudelijke zaken eindverantwoordelijk voor de kliniek in Winschoten, de afdeling wonen in Winschoten, de FPA in Zuidlaren. Integraal verantwoordelijk voor Wonen Centraal-West Groningen, Wonen BW Beijum. Deze functies waren vernieuwend en veranderingsgericht. Dit zowel organisatorisch als inhoudelijk.

1994

HANZE HOGESCHOOL
Gastdocent Rehabilitatie / Tutor

2002-2004

GGZ GRONINGEN
Trainer Rehabilitatie Attitude Personeel

1999-2002

GEMEENTE SCHEEMDA
Ad Interim Manager in een gemeentelijk tehuis voor langdurig zorgafhankelijken. Voorbereiding voor fusie met RIBW Groningen. Psychiatrie en VG

1989-1990

GEMEENTE BELLINGWEDDE
Psychiatrisch Verpleegkundige Teamleider in een gemeentelijke woonvorm. Psychiatrie en VG.

1978-1990

GROOT BRONSWIJK AP
Leerling B.verpl.

1974-1978

PARTNER / ADVISEUR / INTERIM MANAGER
StimuCare

2017 tot heden

Volledig cv op LinkedIn
Klik hier om kennis te nemen van het volledige profiel van John van de Hoven op LinkedIn.

Office Manager
StimuCare
januari 2015 – heden

ASSISTENT WONEN, ZORG EN WELZIJN
Woonzorgconcern IJsselheem
juni 2012 – heden