Het team

Partners en adviseurs

Bekijk het cv van de partners en adviseurs

Bekijk de uitgebreide CV's op LinkedIn

PARTNER / ADVISEUR
StimuCare
januari 2013 – heden

MANAGER INTERNE DIENSTEN
Baalderborg Groep
 – 

CONTROLLER / ADJUCT DIRECTEUR
Zorgcentrum Avondlicht
 – 

FINANCIEEL CONTROLLER
Scheffer Groep
 – 

FINANCIEEL CONTROLLER
Mokobouw
 – 

PARTNER / ADVISEUR
StimuCare
augustus 2016 – heden

ADVISEUR (PARTTIME)
Fivente, Nieuw Hollands wonen (projectontwikkelaar)
Initiatief voor innovatief wonen en zorg voor ouderen en jongeren en uitwerken business-case
2015 – heden

DIRECTEUR ZORG (a.i.)
Nieuw Griffesteyn, Blaricum, ouderenzorg
Eindverantwoordelijk voor het herplaatsen van bewoners voor faillissement (aanvraag op 01-12-2015)
2015

DIRECTEUR (a.i.)
Boarnsterhimstate, Aldeboarn; kleinschalige ouderenzorg
· Volledige verantwoordelijkheid voor de locatie met hands on inzet
· Interne organisatie naar wettelijke kaders Veilige zorg gebracht
· Overleg met o.a gemeentes, zorgkantoor
2015

HOOFD ZORG EN WELZIJN (a.i.)
Zonnehuisgroep Noord, locatie Delfzijl (VV&T)
· Integraal management
· Locatie met gesloten afdeling en ‘verzorgingshuis’ (170 bewoners, 50 fte)
2014 – 2015

REGIODIRECTEUR (a.i.)
Allerzorg, Woerden; thuiszorg
· Integrale verantwoordelijkheid voor 100 cliënten en 12 fte
2013

TIJDELIJK COÖRDINATOR ZORG
Noorderbreedte, locatie Erasmus Hiem (VV&T)
· Praktisch ondersteuning van de locatiemanager bij het realiseren van de adviezen vanuit het Inspectierapport, n.a.v een Inspectiebezoek in mei 2013 (verscherpt toezicht)
· Medewerkers direct coachen bij het methodisch werken, onder andere correct gebruik van Zorgleefplannen
· Vervolgens een aanzet geven voor cultuurverandering en kwaliteitsverbetering binnen deze locatie
2013 – 2014

INTERIM-MANAGER
Van NeynselGroep, locatie Vught (PG ouderenzorg)
· Verbeteren kwaliteit door methodisch werken met Zorgleefplannen
· Zorgdragen voor bestendiging locatie (kwaliteit, formatie, financieel)
· Maandelijkse rapportage aan Inspectie om verscherpt toezicht te voorkomen en afstemming met locatiemanagement en directie.
2012

INTERIM-MANAGER
De Trans, locatie Rolde (VG-zorg)
· Vervanging zorgmanager; integraal leidinggeven aan 63 FTE
· Locatie met 6 woningen; 72 cliënten met meervoudig complexe zorgvragen. Door o.a. agressief gedrag van sommige bewoners was bijzondere begeleiding vereist.
2008

INTEGRAAL ZORGMANAGER
Zorgcentrum Avondlicht, Dedemsvaart
· Verantwoordelijk voor de totale zorgsector
· Indirecte aansturing van 75 fte, budget van 4,5 miljoen
· Lid van het management team en mede-verantwoordelijk voor het strategisch beleid
· Implementatie zorgleefplannen, AO/IC en capaciteitsplanning
· Bevordering samenwerking met eerstelijnszorg ( huisartsen, apotheek, verpleeghuisartsen, fysiotherapie)
2003 – 2008 (in loondienst)

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE
Twenteborg Ziekenhuis te Almelo
Martini Ziekenhuis, Groningen
1990 – 2003 (in loondienst)

ADVISEUR
StimuCare

2017

CONNECTING HANDS
Behandelaar en het intensief begeleiden van cliënten met een psychiatrische stoornis. Coaching van teams en individuele collega’s.

2016

FILICARE
Behandelaar / Adjunct-directeur. Het begeleiden van het faillissement.

2013

PROMENS CARE
Locatiehoofd Wonen, 3 locaties wonen ouderinitiatieven. Integraal verantwoordelijk voor de locaties. VG

2007

LENTIS / LINIS
In de loop van de jaren, Manager algemene Zaken van meerdere afdelingen; samen met collega inhoudelijke zaken eindverantwoordelijk voor de kliniek in Winschoten, de afdeling wonen in Winschoten, de FPA in Zuidlaren. Integraal verantwoordelijk voor Wonen Centraal-West Groningen, Wonen BW Beijum. Deze functies waren vernieuwend en veranderingsgericht. Dit zowel organisatorisch als inhoudelijk.

1994

HANZE HOGESCHOOL
Gastdocent Rehabilitatie / Tutor

2002-2004

GGZ GRONINGEN
Trainer Rehabilitatie Attitude Personeel

1999-2002

GEMEENTE SCHEEMDA
Ad Interim Manager in een gemeentelijk tehuis voor langdurig zorgafhankelijken. Voorbereiding voor fusie met RIBW Groningen. Psychiatrie en VG

1989-1990

GEMEENTE BELLINGWEDDE
Psychiatrisch Verpleegkundige Teamleider in een gemeentelijke woonvorm. Psychiatrie en VG.

1978-1990

GROOT BRONSWIJK AP
Leerling B.verpl.

1974-1978

ADVISEUR
StimuCare

2017

MANAGER RECLASSERING & FORENSISCHE ZORG
Werkgever: Raad van Bestuur Novadic-Kentron Groep

Mei 2014 tot heden

DIRECTEUR
Directeur 1e lijns zorg organisatie en advies RoderConsult.
Werkgever: Raad van Bestuur Novadic-Kentron Groep

November 2009 tot mei 2014

MANAGER REGIO MIDDEN BRABANT
Werkgever: Novadic-Kentron

2009 – 2010

HOOFD FACILITAIRE DIENSTEN
Werkgever: Novadic-Kentron

2007- 2009

HOOFD CENTRALE DIENSTEN
Werkgever: Rivas Zorggroep Gorinchem

2003 – 2007

GENERAL MANAGER
General Manager Hospitality facility management
Werkgever: Rivas zorggroep Gorinchem

2000 – 2003

MANAGER FACILITAIRE ZAKEN
Werkgever:  Slotervaartziekenhuis Amsterdam

1995-2000

MANAGEMENT
Werkzaam geweest in diverse facilitaire en voeding managementfuncties

1978 -1995

NEVENFUNCTIE
2008 tot dec. 2016 vicevoorzitter Raad van Toezicht “Zorggroep de Vechtstreek” Breukelen.
Per 1 januari 2017 lid Raad van Commissarissen van Woon Zorg Combinatie Overijssel B.V.

Office Manager
StimuCare
januari 2015 – heden

ASSISTENT WONEN, ZORG EN WELZIJN
Woonzorgconcern IJsselheem
juni 2012 – heden