Verkoop zorgbedrijf Drenthe

KLEINSCHALIGE PRIVATE WOONVOORZIENING MET OMLIGGENDE GRONDEN VERKOCHT!

Inmiddels verkocht
Stimucare begeleidt de verkoop van een kleinschalige private woonvoorziening in Drenthe. Dit betreft een financieel gezonde organisatie waar bedrijfsopvolging nodig is. Vastgoed is in eigendom en kan ook worden overgenomen. Overname van het zorgbedrijf alleen, of het vastgoed alleen is ook een optie.

INTERESSANT VOOR  ZORGONDERNEMERS

Deze propositie is interessant voor zorgondernemers die in willen stappen in een goed lopende kleinschalige woonvoorziening, al dan niet met overname van het vastgoed. Voordeel hierbij is dat er al een werkende organisatiestructuur en bedrijfsvoering is die, al naar gelang wensen, gecontinueerd kan worden.

INTERESSANT VOOR INVESTEERDERS

Is tevens interessant voor beleggers om te investeren in het vastgoed en omliggende gronden. Naar onze mening een interessante belegging omdat hier zorginstelling al jaren actief is en actief blijft. Een duurzame belegging.

INTERESSE?

Meer weten? Dan nodigen wij u uit zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Willem Stuut van Stimucare:

Willem Stuut
06-20660929
willem@stimucare.nl

Inzake deze verkoop is een informatiememorandum opgesteld, deze kan worden verkregen na het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring / NDA.