Disclaimer StimuCare B.V.

Deze e-mail en alle daarbij meegezonden bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. StimuCare B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. Is het bericht niet voor u bestemd, wilt u ons dat dan laten weten en het bericht van uw computer verwijderen? Op al onze activiteiten en transacties zijn de Algemene Voorwaarden van StimuCare B.V. van toepassing. Deze zijn op aanvraag beschikbaar. StimuCare B.V. staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 51670038.