Overname

Overnames en bedrijfsopvolging

StimuCare verzorgt de overname of bedrijfsoverdracht van uw zorgbedrijf. Vanuit onze expertise op het gebied van finance, business development, marketing en vastgoed zijn we goed in staat om de juiste verkoopstrategie samen te stellen. Onderdeel van die strategie is een verkoopmemorandum dat niet alleen uw bedrijfsonderdelen beschrijft maar ook een doorkijk geeft naar de toekomstmogelijkheden van uw bedrijf. We zijn gewend om intensief samen te werken met uw accountant.  StimuCare en haar partners zijn aangesloten bij de grotere aanbodplatforms maar werken vooral vanuit ons zorgnetwerk.

Bij een overname of bedrijfsopvolging houden we rekening met de wensen van de verkoper en de borging van een stabiele voortzetting van zorg die uw organisatie levert aan haar cliënten. Onze uitvoerige werkwijze hebben we vastgelegd in een stappenplan welke we samen met de opdrachtgever bespreken.

Vastgoed

Vastgoed is onlosmakelijk verbonden met de bedrijfsvoering van een zorgaanbieder. Of uw vastgoed wens nu gaat over huur, koop of onderdeel is van bedrijfsoverdracht wij adviseren u graag over uw huisvestingsvraagstukken. We hebben ruime ervaring in de vastgoedmarkt en een groot netwerk van beleggers en investeerders.

Te koop aangeboden: Jeugdzorg instelling

De Overnamepropositie

Hiervoor zoeken wij namens onze opdrachtgever een overnamekandidaat voor een middelgrote jeugdzorginstelling in Noord-Nederland. Het betreft een zeer goed renderende zorgaanbieder op het gebied van jeugdzorg. Meer informatie is op aanvraag beschikbaar.

De Overnamekandidaat

Deze propositie is met name geschikt voor een zorgaanbieder die wil expanderen in Noord-Nederland of die naast het huidige zorgaanbod een extra discipline op het gebied van jeugdzorg wil starten. De inbreng van substantieel eigen vermogen is een vereiste.

De procedure

Overname kandidaten kunnen zich melden en ontvangen na een kennismakingsgesprek na overleg met de opdrachtgever een NDA. Na ondertekening van de NDA is een verkoopmemorandum beschikbaar. Bij interesse volgt een eerste gesprek met opdrachtgever.

Contact

Succesvol afgerond

Bedrijfsovername Drenthe

De eigenaren van een zorgboerderij bereikten de pensioengerechtigde leeftijd en wilden graag hun bedrijf verkopen. In overleg is besloten te zoeken naar een bevlogen en ervaren opvolger van het zorgbedrijf en vervolgens een koper van het vastgoed. De overname kandidaat moest een ruime ervaring hebben in de ouderenzorg.

Hiervoor zochten we eerst een opvolging voor de exploitatie BV. Voor het vastgoed vonden we een belegger die tevens een belang heeft genomen in de exploitatie BV.

Het totale traject van verkoopstrategie tot overdracht heeft 8 maanden in beslag genomen.