Governance

GOVERNANCE & KWALITEIT

Inkopers van zorg, zoals gemeenten en zorgverzekeraars, zijn steeds kritischer bij het inkopen van producten en diensten. De prijs-kwaliteit verhouding moet niet alleen optimaal zijn, maar ook de wijze waarop deze producten en diensten tot stand komen dient objectief toetsbaar zijn. Tegelijkertijd zal ook de eindklant een mening over uw kwaliteit van dienstverlening ontwikkelen.

HKZ CERTIFICERING

Naast het verkrijgen van een WTZi-erkenning dient een organisatie te voldoen aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen, door onder andere effectief gebruik te maken van een (geïmplementeerd) kwaliteitsmanagementsysteem en hiertoe dan ook aantoonbaar gecertificeerd te zijn. In de zorg en welzijn wordt veel gebruik gemaakt van HKZ en PREZO als normenkader. Aan de hand van deze normenkaders borgt een organisatie dat zij objectief (extern) toetsbaar wordt en blijft. Wij begeleiden al meerdere jaren zorg- en welzijnsorganisaties in dit traject, zowel grote als kleine organisaties (HKZ voor kleine organisaties).

logo_hkz_prezo_2

WTZI ERKENNING

Voor zorg- en welzijnsinstellingen wordt de scheiding tussen bestuur en het toezicht op het bestuur (transparantie) geregeld in de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en de Zorgbrede Governancecode. Hierbij is het uitgangspunt dat zorgaanbieders dienen te worden “erkend” als erkende zorginstelling voordat zij zorg kunnen leveren welke vanuit de WLZ (ZIN) of de Zorgverzekeringswet wordt vergoed. Erkenning vindt plaats door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van VWS welke de aanvragen voor de WTZi-erkenning/toelating toetst en de erkenningen afgeeft. Tevens heeft het gros van de Nederlandse Gemeenten deze eis voor haar zorgleveranciers overgenomen voor de door hen te leveren zorg in het kader van de WMO en Jeugdwet.