Vastgoed

VASTGOED & FACILITAIR

De beschikking hebben over passend vastgoed en het op orde hebben van de facilitaire ondersteuning zijn twee elementen die als randvoorwaarde kunnen worden gesteld om zorg- en welzijnsdiensten te kunnen leveren. Thuis of in een instelling, dat maakt geen verschil. De klant moet zich er veilig voelen en de dienstverlening moet er op een doeltreffende wijze kunnen worden geleverd.

ZORGVASTGOED

Voor veel concepten en organisaties in de zorg en welzijn is het onroerend goed een essentieel onderdeel van de te leveren zorgdienstverlening. Door onze diepgaande kennis en ervaring met de ontwikkeling van zorgvastgoed, treden wij regelmatig op als onafhankelijk adviseur en vraagbaak voor zorginstellingen, groot en klein, projectontwikkelaars en financierende partijen.

De komende decennia zal de zorg- en welzijnssector, door tal van innovaties en een focus op kleinschaligheid, en interessante markt vormen voor investeerders. Naast het adviseren op het gebied van zorgvastgoed ontwikkeling, vervullen wij dan ook een rol in het bij elkaar brengen van zorgondernemers en maatschappelijke- en duurzaam georiënteerde investeerders.

FACILITAIR

Facilitair binnen de zorg en welzijn is een breed taakveld. Van aanschaf en onderhoud aan gebouwen tot en met de distributie van linnengoed en het inkopen van continentie materiaal.

Kan het beter? Kan het slimmer? Dit zijn vragen waar wij met onze opdrachtgevers over nadenken. Onze jarenlange ervaring en zeer brede kennis van producten en diensten binnen dit brede taakveld, resulteert in onconventionele en innovatieve oplossingen.

Een mooi voorbeeld is de realisatie van een aanzienlijke kwaliteitsverbetering én kostenbesparing door een cross-sectorale samenwerking op te zetten op het gebied van BHV. Of het opzetten van een inkoopalliantie voor de inkoop van infectiepreventie middelen binnen een provinciale hoofdstad.