VEMz

Vastgoed Exploitatie Model Zorg

Het Vastgoed Exploitatie Model Zorg, kortweg VEMz, combineert kengetallen uit de verschillende vormen van zorg met de kenmerken van een specifiek vastgoed object.

INHOUDELIJKE VERDIEPING

Binnen het model wordt gekeken naar de drie meest belangrijke pijlers in relatie tot de exploitatie van een object, te weten:

 • Zorg exploitatiemogelijkheden
 • Huurcomponent
 • Servicecomponent

Deze drie pijlers vormen de primaire geldstromen binnen de zorg en zijn, in tegenstelling tot jaren geleden, strikt gescheiden (scheiden van wonen en zorg) en voor een groot deel door de overheid gereguleerd. De vastgoedinvestering bepaalt voor een belangrijk deel de exploitatie- (on)mogelijkheden voor de gewenste zorgvorm.
Gezien de marktontwikkelingen in zowel de zorg als het vastgoed, kijken beleggers en financiers met bovengemiddelde interesse naar de exploitatiemodellen van zorgaanbieders.

vemz

RAPPORTAGE

Voor de zorgaanbieder of ondernemer bestaat de rapportage uit de volgende onderdelen:

 • Uitgangspunten zorgvorm en vastgoed
 • Exploitatieprognose
 • Toelichting op de prognose
 • Aanbevelingen

Voor de belegger/investeerder bestaat de rapportage uit de volgende onderdelen:

 • Uitgangspunten zorgvorm en vastgoed
 • Exploitatieprognose (abstract)
 • Toelichting op de prognose
 • ??? Kosten onderhoud etc…???
 • Aanbevelingen

Gezamenlijk geven beide rapportages een goed overzicht van de exploitatiemogelijkheden van het specifieke object.

vemz_rapport

CARESTONE

Zorgaanbieders of beleggers die op basis van de indicatieve classificatie* verder willen gaan, kunnen op basis van het VEMz een verdieping krijgen van ofwel de beleggingsaspecten ofwel de exploitatieaspecten van een specifiek object.

* Specifieke dienstverlening CareStone

logo_carestone