Projectinformatie

Oldambt, Bedrijfsvoering 3D’s

Beschrijving

Opdrachtgever
Gemeente Oldambt Cluster Maatschappelijke zaken

Contactpersoon
Jarno van der Woude

Opdracht
Inkoop en contractbeheer
Ontwerpen en inrichten van bedrijfsprocessen, aansluiten op de provinciale inkoop Jeugd, de bovenregionale inkoop AWBZ/WMO en landelijk werkende ZG-instellingen

Financiën
Ontwikkelen 3D begroting, ontwerpen en inrichten van financiële bedrijfsprocessen en definiëren dataset voor managementrapportages

Verantwoording
Ontwikkelen van verantwoordingsinstrumenten op verschillende aggregatieniveaus (Rijk, Provincie, Raad, College, management en keten partners)

Resultaat
– Borging Inkoop en contractbeheer binnen de ambtelijke organisatie
– Borging financiële processen
– Basis managementrapportage