Projectinformatie

Larikslaan2, Toegang & Toeleiding

Beschrijving

Opdrachtgever
Larikslaan2 Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien

Contactpersoon
Jarno van der Woude

Opdracht
Richt een projectorganisatie in gericht op twee doelen:
1. Optimaliseer het primaire bedrijfsproces van de organisatie en zorg voor een goede borging van deze processen in een informatiesysteem
2. Draag zorg voor de tijdige afronding van het project Her-indicaties (Jeugdwet en WMO)

Resultaat
– Doorontwikkelde bedrijfsprocessen
– Effectieve inrichting informatiesystemen
– Tijdige afronding project Her-indicaties