Projectinformatie

Bellingwedde, Informatievoorziening 3D’s

Beschrijving

Opdrachtgever
Gemeente Bellingwedde Sociale zaken

Contactpersoon
Jarno van der Woude

Opdracht
Inventariseer de huidige stand van zaken m.b.t. de informatievoorziening in het sociaal domein, identificeer eventuele knelpunten en adviseer hoe deze knelpunten op te lossen.

Resultaat
– Overzicht Stand van zaken i-Voorziening 3D’s
– Projectleiding oplossen knelpunten