Projectinformatie

Leeuwarden, Procesinventarisatie

Beschrijving

Opdrachtgever
Gemeente Leeuwarden Cluster Informatievoorziening

Contactpersoon
Jarno van der Woude

Opdracht
Breng in gezamenlijkheid met de ambtelijke organisatie de bedrijfskritische processen en informatiesystemen binnen het sociaal domein in kaart.

Resultaat
– Management presentatie
– Rapportage processen en informatiesystemen
– Aanbeveling toekomstige ontwikkelingen